Curriculum vitae

LEF_KantelWerkervaring

juni 2007 – heden
zelfstandig gevestigd consultant

voorbeelden opdrachten:
(selectie-, potentieel-, ontwikkel-, loopbaan)assessments
arbeidspsychologische belastbaarheidsonderzoeken
interim recruitment
re-integratie (2e spoor)

docent psychologie
Voor meer uitgebreide informatie over specifieke opdrachten en projecten verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel

voorbeelden directe opdrachtgevers:
Meurs Assessments, Leeuwendaal, H&S Adviesgroep, Keurcompany, Lytton, Dijk & Van Emmerik, LEF Coaching & Training, Universiteit van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Noorderkwartier N.V., Deutsche Bank, gemeente Zaanstad

oktober 1998 – juni 2007
senior consultant bij TanAmsterdam, assessment en careerconsultants, te Amsterdam

werkzaamheden:
competentiegerichte (selectie)interviews
individuele en groepsassessments
psychologische onderzoeken
werving & selectieopdrachten
loopbaanbegeleidings- en coachingstrajecten
geven van training selectievaardigheden aan HR-functionarissen, lijnmanagement en consultants werving & selectie
produktontwikkeling en competentiemanagement
projectleiding (assessment)projecten
acquisitie en accountmanagement in de zakelijke dienstverlening, non-profit organisaties, onderwijs en (lagere) overheden

neventaak (tot 2001):
coördinator testzaal

maart 1996 – oktober 1998
(senior)consultant Werving & Selectie bij TopStart te Haarlem

werkzaamheden:
het gehele traject van werving en selectie, uitzending en detachering van hoger opgeleiden
acquisitie, relatiebeheer cq. accountmanagement bij nationale en internationale organisaties in verschillende branches in geheel Noord-Holland

neventaken:
plaatsvervangend vestigingsmanager
kwaliteitsfunctionaris in het kader van de ISO-certificering

juli 1994-maart 1996
onderzoeker/projectleider/beleidsadviseur bij OCTANT Research, onderzoek en projectontwikkeling te Amsterdam

werkzaamheden:
zelfstandig ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van onderzoeken en projecten ter bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeid
acquireren en financieel begroten van onderzoeken, aanvragen projectsubsidies
Een groot aantal onderzoeken en projecten is geïnitieerd binnen overleggen platforms bestaande uit projectleider OCTANT en vertegenwoordigers van KvK, werkgevers- en werknemersorganisaties, Provincie, Arbeidsvoorziening en onderwijsinstellingen

mei 1993-juli 1994
loopbaanadviseur bij OCTANT, Advies bij Opleiding en Beroep te Haarlem

werkzaamheden:
uitvoeren van psychologische en loopbaanonderzoeken bij scholieren, particulieren, arbeidsongeschikten en langdurig werklozen
geven van trainingen en voorlichting
accountmanagement van een aantal onderwijsinstellingen

Opleiding/diploma´s
1988-1993
Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
judicium: cum laude

1987-1988
propedeuse Bedrijfskunde aan de Hogere Technische School te Alkmaar

1981-1987
VWO-B aan het Petrus Canisius College te Alkmaar

Overige ervaring
september 2000-heden
bestuurslid en penningmeester van Stichting Filmliga Heiloo

november 1993-november 1999
redactielid Psychologie en Praktijk
werkzaamheden: onder andere mederedacteur trendboek ‘Psychologie in Arbeid en Loopbaan’ (1996)

maart 1992-november 1996
actief binnen het Nederlands Instituut van Psychologen als bestuurslid Sectie Psychologiestudenten, secretaris werkgroep Bijzondere Doelgroepen, redactielid A&O-items, Secretaris Sectie Beroepskeuzepsychologie, lid Kascommissie

drs. a.m. breed
registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie